Anunț RAR

Comuna Marca anunță posibilitatea cetățenilor de a solicita, printr-o cerere, deplasarea unui inspector RAR în localitate pentru a verifica inspecția vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

În atenția persoanelor cu dizabilități!

Se pot obține vouchere de 500 euro pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistate. ANUNȚ- persoane cu dizabilități⇓

Decizie

Privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate.  

Decizie de expropriere

Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii. ⇓Decizie de expropriere⇓

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

        ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; […]

Informare

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38181/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Marca” vă anunță ca din data de 10.10.2022 s-a demarat campania de colectare a documentelor de la cetățeni. Acestea vor fi folosite […]