Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – sector cadastral nr. 31 UAT Marca