Categorie: Anunțuri

MĂSURI DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS PENTRU ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI RESTURILOR VEGETALE  – arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc; acesta se solicită de la primăria de domiciliu, emiterea lui se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii […]

CAMPANIA de INFORMARE/RECRUTARE

ANUNȚ privind CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.) În perioada 01.02.2024 – 29.02.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Sălaj desfășoară CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE cu scopul de a informa/recruta persoane care doresc să fie evaluate, instruite, atestate și să profeseze în meseria […]

INFORMARE

Intrarea în vigoare a modificări ale prevederilor art 1 lit a) din OUG nr. 35/2022 

Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor

HCL nr. 54 din 29.12.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții ,,Rețea de canalizare și stație de epurare și alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, județul Sălaj” ⇒ HCL nr. 54 din 29.12.2023 – aprobare declanșare procedura expropriere […]

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece – La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea […]

ITP autovehicule nesupuse înmatriculării

Anunț important!         Vă informăm că Joi, 07.12.2023, inspectorii din cadrul R.A.R Sălaj se vor prezenta în Comuna Marca, în vederea efectuării inspecției tehnice la autovehiculele care nu se supun înmatriculării și care vor fi înregistrate la Primăria Comunei Marca.         Efectuarea inspecției se va realiza în localitatea Marca, în curtea primăriei, începând cu ora […]

CAMPANIE DE INFORMARE/RECRUTARE

  ⇓ Anunț privind campania de informarere-recrutare a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist

Venitul Minim de Incluziune

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)? VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: SPRIJIN PENTRU […]

ANUNȚ

În monitorul oficial nr. 419 din 16 mai 2023 a fost publicată Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023. Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. […]