Categorie: Informații

INFORMARE

COMUNA MARCA anunță publicul interesat asupra finalizării propunerii preliminare a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Marca. Informațiile privind Planul Urbanistic General și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul autorității locale Marca din sat Marca nr. 137, birou ,,Urbanism Amenajarea Teritoriului și Control Disciplina în Construcții” de luni […]

MĂSURI DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS PENTRU ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI RESTURILOR VEGETALE  – arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc; acesta se solicită de la primăria de domiciliu, emiterea lui se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii […]

Informare minimis cartof 2024

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. ⇒ Informare minimis cartof 2024

Ziua Protecției Civile din România – 28 feb.

Ziua Protecției Civile din România – 28 februarie. Protecția civilă în România a luat ființă în 1933, prin Decretul Regal nr. 468. Acesta aproba „Regulamentul de funcționare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene”, având ca scop „limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populației și resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecția directă, fie micșorând eficacitatea atacurilor”. Conceptul de […]

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CUTREMUR

Campania națională de informare și pregătire a populației pentru cutremur ”Nu tremur la cutremur” este realizată pe fondul necesității transmiterii către populație a unui mesaj unitar, conținând informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.Diseminarea informațiilor este realizată prin intermediul materialelor printate (flyere, afișe și leaflet-uri) și a celor șapte spoturi animate. […]

CAMPANIA de INFORMARE/RECRUTARE

ANUNȚ privind CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.) În perioada 01.02.2024 – 29.02.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Sălaj desfășoară CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE cu scopul de a informa/recruta persoane care doresc să fie evaluate, instruite, atestate și să profeseze în meseria […]

INFORMARE

Intrarea în vigoare a modificări ale prevederilor art 1 lit a) din OUG nr. 35/2022 

Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor

HCL nr. 54 din 29.12.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții ,,Rețea de canalizare și stație de epurare și alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, județul Sălaj” ⇒ HCL nr. 54 din 29.12.2023 – aprobare declanșare procedura expropriere […]