Etichetă: cutremure

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REGULI DE COMPORTARE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE  nu utilizaţi instalaţiile de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni; curăţarea coşurilor de evacuare a fumului este o măsură de siguranţă ce trebuie luată pentru evitarea incendiilor şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon; în podul imobilelor, coşurile de evacuare a fumului vor fi obligatoriu tencuite şi spoite cu var, pentru a se observa cu uşurinţă eventualele fisuri; nu folosiţi sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid; respectaţi distanţa de protecţie (mai mare de 0,50m), dintre sobe şi materialele combustibile; în faţa sobelor alimentate cu combustibili solizi, pardoseala combustibilă trebuie protejată cu o tablă metalică având dimensiunile de 0,70×0,50m; nu utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; se interzice, indiferent de situaţie alimentarea în exces şi supraîncălzirea sobelor; cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; nu folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie. REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CUTREMUR ÎNAINTE DE CUTREMUR –  Cunoaşterea evenimentelor seismice precedente şi efectele acestora asupra clădirilor în care locuiesc sau lucrează, pentru a preveni repetarea unor efecte negative; – Interzicerea depozitării în locuinţă a produselor inflamabile, explozive sau toxice pentru evitarea apariţiei exploziilor sau incendiilor; – Proiectarea antiseismică a construcţiilor, utilizarea materialelor de construcţii adecvate şi executarea conformă a construcţiilor; –  Fixarea mobilierul pe perete astfel încât acesta să nu devină o sursă de pericol; – Cunoașterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediul poliţiei, pompierilor şi alte adrese utile;  – Stabilirea din timp a unui loc unde păstrăm actele familiei şi lista cu adresele şi telefoanele utile; –  Procurarea din timp a unei truse de supraviețuire, care să conțină:  o lanternă, baterii, o trusă de prim-ajutor și apă potabilă. ÎN TIMPUL CUTREMURULUI – în locuinţe se vor alege pentru adăpostire locurile a căror rezistenţă este mai mare : lângă stâlpi de rezistenţă, în spaţiul uşilor, la colţurile interioare ale încăperilor. Se va evita staţionarea lângă mobilier înalt, modular. Te poţi proteja ghemuit, aşezat pe coate, protejându-ţi capul cu mâinile; – nu ieşi pe scări, nu utiliza liftul; – închide gazul şi decuplează instalaţia electrică; – la serviciu, şi în localurile publice (magazine, săli de spectacole, restaurante, etc.) se aleg locuri similare pentru adăpostire. În aceste localuri, ca şi în locuinţe, deplasarea către locul stabilit sau pentru părăsirea încăperii se vor realiza numai dacă condiţiile permit (parter, mai multe uşi de evacuare, parcurs accesibil fără obstacole, distanţe foarte mici). Nu alerga spre ieşire, rişti să fi călcat în picioare – aşeză-te lângă un perete; – pe timpul cutremurului mijloacele de transport de orice tip se opresc. Dacă este posibil, oprirea se realizează în partea centrală a arterei de circulaţie sau cea care se consideră a fi mai puţin expusă dărâmăturilor. Nu se va părăsi mijlocul de transport; DUPĂ CUTREMUR – nu pleca imediat din locuinţă, asigură-te mai întâi că nu există riscul ca scările sau alte elemente de construcție să se prăbuşească; – îngrijeşte-te de copii, de membrii familiei şi de ceilalţi care au nevoie de ajutor; – nu pleca cu maşina decât dacă este neapărată nevoie, pentru a nu îngreuna accesul maşinilor de intervenţie (ambulanţă, pompieri, poliţie); – cei prinşi sub dărâmături sau în incinte (încăperi, săli etc.) blocate vor aştepta în linişte, cu răbdare intervenţia din exterior. Nu se recomandă a se încerca deblocarea din interior decât în urma unei analize ferme, atunci când este posibil, că elementele de construcție nu prezintă pericolul prăbușirii. La anumite intervale de timp se utilizează fluierul sau un obiect solid cu care  se lovesc pereţii locului de adăpostire sau de sub dărâmături, ţevi de apă sau gaze din apropiere – în acest fel asigurându-se semnalele necesare aparaturii de detecţie şi localizare a supravieţuitorilor; – dacă  spaţiul în care s-a realizat adăpostirea nu a suferit avarii grave acesta se poate părăsi având grijă a se întrerupe funcţionarea instalaţiilor electrice, de alimentare cu gaze şi apă; – un factor important de luat în consideraţie în desfăşurarea tuturor acţiunilor îl constituie calmul şi grija de a-l transmite şi celor din jur. Calmul şi cuvintele de încurajare atenuează starea de stres şi contribuie la prevenirea panicii; – ca sinistraţi este necesar a respecta cu stricteţe dispoziţiile şi regulile stabilite, se va acorda o mare atenţie asigurării unor condiţii minime de igienă personală şi colectivă pentru a împiedica în acest fel apariţia unor îmbolnăviri în masă; – în locuinţa avariată grav se intră numai cu aprobarea organelor de protecţie civilă. Se scot anumite materiale sau obiecte strict necesare în aceleaşi condiţii; – pentru evitarea blocării liniilor telefonice, se apelează numărul unic de urgență 112 numai dacă este nevoie de ajutor imediat de la structurile profesioniste de intervenție: pompieri, ambulanţă, poliţie; – nu trebuie să fiţi prea îngrijoraţi de bunurile din locuinţa avariată sau distrusă. Acestea vor fi protejate de către organe ale jandarmeriei, poliţiei, protecţiei civile etc. şi se vor restitui pe măsura recuperării lor. Protecţia antiseismică a populaţiei se poate realiza prin: proiectarea antiseismică a structurilor de construcţii, ansamblurilor construite şi localităţilor; protecţia şi pregătirea antiseismică individuală şi de grup a populaţiei prin educare, informare şi antrenare periodică pentru o reacţie raţională în caz de cutremur; măsurile de intervenţie preseismică şi post-seismică (reparaţii, consolidări, reabilitare urbană, etc).