Etichetă: oficiu

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ INFORMARE             In vederea implementarii prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurare, ministrului mediului si ministrului sanatatii nr 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor, va informam ca Oficiul Fitosanitar Salaj va organiza  incepand cu data de 18.01.2021sesiuni de instruire initiala in scopul obtinerii certificatului de formare profesionala.             In conformitate cu OUG 34/2012 instruirea si certificarea este o obligatie a urmatoarelor categorii profesionale:  – utilizator profesionist – orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare; – distribuitor – orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piață, inclusiv angrosiști, vânzători cu amănuntul, vânzători și furnizori; – consilier – orice persoană care a dobândit cunoștințe corespunzătoare și oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea dăunătorilor și utilizarea în siguranță a pesticidelor, în cadrul exercitării unei activități profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanță independentă și serviciile publice de consultanță, agenții comerciali, producătorii de produse alimentare și vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;             In urma participarii la cursul de instruire initiala care se desfasoara pe parcursul a 18 ore si dupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala, valabil 5 ani, care se poate reinnoi in urma unei instruiri suplimentare. Participanții la cursul de instruire inițială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar județean în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente: –  cerere-tip de înscriere –  copie buletin/carte de identitate –  copie diplomă de studii medii/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesioniști; –  copie diplomă studii medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură și inginerie economică în agricultură/biologic/biochimic sau silvic, pentru distribuitori; – copie diplomă de studii superioare, absolvite în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri; – documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.             Mentionam ca in conformitate cu Directiva 2009/128/CE  de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor vânzările de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale vor fi  rezervate posesorilor unui certificat de formare profesionala. Informatii la 0260 620063 sau email ofsalaj@anfof.ro sau 0741246220 Sef Birou Marius STANA