Etichetă: promovare

EXAMEN PENTRU PROMOVARE

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA PE POSTUL DE BIBLIOTECAR, STUDII MEDII, LA BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ  Având în vedere: – art. 70-71 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; Comuna Marca organizează examen pentru promovarea pe postul de bibliotecar, studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 25.10.2023, ora 10. Înscrierea la examen se va face în perioada 10.10.2023 -16.10.2023, prin depunerea unei cereri la secretariat. Examenul constă într-o probă practică și se va desfăşura la sediul Bibliotecii Marca, conform graficului:   Etapa de concurs Data/perioada Ora/intervalul orar Proba practică (2 ore) 25.10.2023 10,00 Afișarea rezultatelor la proba practică 25.10.2023 14,00 Depunerea contestațiilor la proba practică 26.10.2023 12,30-14,00 Afișarea rezultatelor la contestații 27.10.2023 13,00 Afișarea rezultatelor finale 30.10.2023 14,00 TEMATICA DE EXAMEN:  Realizarea unei activități educativ- recreative pentru copiii din comună prin care să se pună în evidență semnificația zilei de 25.10.2023 pentru țara noastră.  BIBLIOGRAFIE Legea bibliotecilor 334/2002, republicată și actualizată; fișa postului de bibliotecar și Ordinul 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor și a centrelor de documentare și informare PRIMAR, ȘUMĂLAN IOAN

INFORMARE

Asociația Gal Muntele Șes Județul Bihor implementeză un proiect de „PROMOVAREA INTEGRATĂ A RESURSELOR TURISTICE, CULTURALE ȘI TRADIȚIONALE PRIN CREAREA ȘI FUNCȚIONALIZAREA UNEI APLICAȚII SOFT COMUNE”, dezvoltând o aplicație de tip web-mobil, menită să atragă turiști și să promoveze către aceștia resursele locale și alte puncte de interes din comună. Potențialii antreprenori care doresc să fie implementați în această aplicație și pentru orice alte informații puteți suna la numărul 0740.207.498 – D-na Silaghi Gheorghina.