Etichetă: rece

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece – La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie. Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea instalațiilor electrice             Instalațiile electrice aferente construcțiilor se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.                 La exploatarea instalatiilor electrice se interzice: înlocuirea sigurantelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate; racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor; supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor și transformatoarelor; lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații; folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără stecher, direct în prize; utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor și a magaziilor cu materiale combustibile; utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reșourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizați și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau din încăperea respectivă; utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate; folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile; așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare; folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizatii a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici; suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevazută din fabricație; introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel; depozitarea de obiecte și/sau de materiale combustibile în posturile de transformare și/sau în încaperile tablourilor generale de distribuție electrică; depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare și/sau în încăperile tablourilor generale de distribuție, precum și blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale; efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat.

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

        ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie.

Măsuri minimale

Prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece Temperaturile scăzute din ultima perioadă, mai ales pe timpul nopții, au făcut ca majoritatea cetățenilor să utilizeze mijloacele de încălzire locală avute la dispoziție pentru asigurarea confortului termic în locuințe. Din datele statistice, în perioada sezonului rece se înregistrează cele mai multe incendii la gospodăriile cetățenești. Pericolul de izbucnire a incendiilor crește din cauza exploatării intense, și uneori necorespunzătoare, a sistemelor de încălzire și a coșurilor de evacuare a fumului, defecte sau necurățate. Aşadar, intrarea în anotimpul friguros presupune şi luarea unor măsuri suplimentare pentru respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor, premergător sezonului rece, cetățenii vor adopta următoarele măsuri: În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură înainte de utilizare sobele şi coșurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunțit, reparate şi curățate; în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm; nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 0,5 m față de sobele cu acumulare de căldură;În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură: distanța dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puțin 1 m; pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăși perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușiței de alimentare cu 50 cm. nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea şi întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze. La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală: montarea şi punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens; la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile; conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute, în permanență, perfect etanșe. Devine astfel prioritar ca, fiecare cetăţean să conştientizeze importanţa respectării acestor minime măsuri de prevenire a incendiilor, în scopul protejării vieţii membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine. ⇒MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE⇐

MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: Coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii; La străpungerea planşeelor combustibile elementele de lemn ale planşeelor trebuie să fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile); Când coşurile sunt amplasate lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între acestea un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc; La traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor de fum trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn; În podurile clădirilor coşurile de fum se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri; În podul clădirilor şi în încăperi pardoseala combustibilă din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile; Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă); Coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile; Se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare alimentate cu combustibil solid sau lichid; Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile; Asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat. La exploatarea mijloacelor de încălzire trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire a incendiilor: NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; NU utilizaţi benzină sau motorină pentru aprinderea focului în sobă; NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire; Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei; Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; NU adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile; Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu focul aprins în sobă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune; Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de gospodării, iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge cu apă; Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unor persoane atestate sau cumpăraţi-vă altele noi. NU folosiţi afumătoare improvizate ori amplasate în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătoarele se confecţionează din zidărie de cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se amplasează independent faţă de celelalte construcţii din gospodărie.