Etichetă: aductiune

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Marca, titular al proiectului: “ Rețea de aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Rețea de aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj”, propus a fi amplasat în judeţul Sălaj, comuna Marca, satul Porț  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.