Etichetă: economici

Recomandări pentru angajatori

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă: reducerea intensității şi ritmului activităților fizice; asigurarea ventilației la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite care au curenți de aer. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de protecție; asigurarea de dușuri. OPERATORII ECONOMICI: În zonele în care se manifestă fenomenul de secetă se vor desfășura acțiuni de prevenire a apariției incendiilor, îndeosebi la culturile agricole, vegetatie uscată și păduri, se vor desfășura activități pentru: Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare. Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră. Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție. Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept. Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 de meti față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.