Etichetă: fitosanitar

Sesiuni de instruire Oficiul Fitosanitar Sălaj

În vederea implementării prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul mediului și ministrul sănătății nr. 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire și certificare a utilizatorilor profesioniști în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor, vă informăm că Oficiul Fitosanitar Sălaj organizează sesiuni de instruire în scopul obținerii certificatului de formare profesională pentru utilizatorii profesioniști. Atașat găsiți informarea, cererea pentru înscriere la curs și declarația cursantului.   ⇒ Cerere înscriere curs ⇒ Declarație cursant – curs on line ⇒ Informare  

SESIUNI INSTRUIRE – OFICIUL FITOSANITAR

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ Crișeni nr. 403 tel 0260620063; email ofsalaj@anfof.ro INFORMARE SESIUNI INSTRUIRE IN SCOPUL OBTINERII CERTIFICATULUI DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU UTILIZATORI PROFESIONISTI In vederea implementarii prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurare, ministrului mediului si ministrului sanatatii nr 1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire si certificare a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectia plantelor, va informam ca Oficiul Fitosanitar Salaj organ izeaza lunar sesiuni de instruire initiala in scopul obtinerii certificatului de formare profesionala pentru utilizatori profesionisti. In conformitate cu OUG 34/2012 instruirea si certificarea este o obligatie pentru  orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajati și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare; In urma participarii la cursul de instruire initiala care se desfasoara pe parcursul a 18 ore si dupa sustinerea unui test grila si promovarea acestuia, beneficiarii primesc un certificat de formare profesionala, valabil 5 ani, care se poate reinnoi in urma unei instruiri suplimentare. Participanții la cursul de instruire inițială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar județean în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea dosarul de înscriere cu următoarele documente: –  cerere-tip de înscriere –  copie buletin/carte de identitate –  copie diplomă de studii medii cu bacalaureat/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesioniști; – documentul prin care se face dovada achitării tarifului de 193 lei pentru eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire. Sesiunile de instruire se desfasoara on-line, folosind aplicatia Zoom. Cursantii trebuie sa aiba posibilitatea de a se conecta la internet. Cursul dureaza 3 zile, intre orele 8-14 si in a patra zi se sustine un test online. Mentionam ca in conformitate cu Directiva 2009/128/CE  de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor vânzările de pesticide care sunt autorizate în vederea unei utilizări profesionale vor fi  rezervate posesorilor unui certificat de formare profesionala.   Informatii la 0260 620063 sau email ofsalaj@anfof.ro sau 0741246220 Urmatoarea sesiune de instruire are loc in perioada 13-16.09.2021   Sef Birou Marius STAN