Etichetă: impuse

HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 18.11.2020

⇒Hotărârea nr. 81 din 18.11.2020 a CJSU – incidență cazuri COVID-19 pe ultimele 14 zile și măsuri impuse⇐

Anunț important!!!

          Având în vedere Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 emisă de către Ministerul Afacerilor interne privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, vă reamintim următoarele: ⇒ în intervalul orar 6:00-22:00 SE RECOMANDĂ ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. ⇒ în intervalul orar 22:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. De asemenea, Ordonanța militară nr. 2 prevede următoarele: pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere; pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil; declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura; fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică; măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22:00, ora României.             Modelul Declarației pe proprie răspundere și cel al adeverinței angajatorului le regăsiți în atașament. De asemenea, primăria va pune la dispoziția cetățenilor astfel de declarații/adeverințe, prin distribuirea acestora la primărie, magazinele din comună, la Dispensarul uman și la Farmacie.             Tot în atașament regăsiți și Hotărârea nr. 2 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență privind luarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii Coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T. Marca. Vă rugăm să respectați cu strictețe toate restricțiile impuse la nivel național, inclusiv cele care pentru moment sunt doar sub formă de recomandare!!!                Cu stimă,             respect și consideraţie,             Ioan Şumălan             Primarul Comunei Marca ⇓HOTĂRÂREA CLSU NR. 2 din 23.03.2020 – privind luarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii Coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T. Marca ⇓MODEL- Adeverință angajator ⇓MODEL- Declarație pe proprie răspundere