Etichetă: incriere

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere a sistemul de epurare în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și  Epurarea Apelor Uzate al UAT Marca, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.  Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Înscrierea în registru se face prin completarea formularului pe care-l puteți găsi la sediul Primăriei Comunei Marca sau pe site-ul oficial al instituției (secțiunea Anunțuri și informații – Anunțuri). ⇓Cerere înscriere în registru⇓