Etichetă: informare

CAMPANIA de INFORMARE/RECRUTARE

ANUNȚ privind CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.) În perioada 01.02.2024 – 29.02.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Sălaj desfășoară CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE cu scopul de a informa/recruta persoane care doresc să fie evaluate, instruite, atestate și să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.), Cod Nomenclator servicii sociale nr.19 – serviciu social la domiciliu, Cod Clasificarea ocupațiilor din Romania nr. 8.790 SF-C, cu contract individual de muncă încheiat cu angajatorul DGASpC Sălaj. Numărul de posturi disponibile este de 25. Recrutarea persoanelor constând in parcurgerea mai multor etape, din care amintim: – prezentarea de către persoana interesata a unor documente personale (acte de stare civilă, acte de studii, acte privind proprietatea/folosință propriei locuințe, acte medicale, caziere judiciar, certificat de integritate, acte medicale, etc); – interviu; – evaluarea la domiciliul persoanei interesate și în comunitatea din care face porte; – participare la cursurile de formare profesională inițială, organizate de angajator – testarea cunoștințelor teoretice dobândite la cursurile de formare inițială. – eliberarea Atestatului de A.M.P. de către Comisia pentru protecția copilului Sălaj, – angajarea cu contract individual de muncă;           Persoanele interesate sunt așteptate să se prezinte la sediul DGASPC Sălaj , situat în Zalău, str. Unirii, nr. 22, județul Sălaj, – Serviciul pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane și la AMP ( asistenți maternali profesioniști), camera 9, unde pot primi toate informațiile necesare sau să solicite informații prin adresele de email: amp.deaspcsalai@smail.com office@dgaspcsj.ro Relații se pot obține la telefon: 0260-615017, interior 28. Director executiv. Milaș Violeta

INFORMARE

Intrarea în vigoare a modificări ale prevederilor art 1 lit a) din OUG nr. 35/2022 

Anunț – Casa Județeană de Pensii

PROGRAM CU PUBLICUL LA GHIȘEELE CASEI JUDEȚENE DE PENSII SĂLAJ Începând cu luna martie 2023 activitatea de relații cu publicul se va desfășura doar la sediul CJP Sălaj fără a ne deplasa în teritoriu, după următorul program: NR. GHIȘEU DENUMIRE / GHIȘEU PROGRAM CU PUBLICUL ORELE   2 REGISTRATURĂ     LEGI SPECIALE Luni – Joi Vineri   Vineri   8.00 – 16.00 8.00 – 13.00   8.00 – 13.00     4   PENSII Luni – Joi Vineri 8.30 – 14.00 8.30 – 12.00   5 CASIERIE  ÎNCASARI ȘI PLĂȚI/AJUTOARE DE DECES PROGRAM BANCĂ Luni – Joi Vineri   Luni – Vineri 8.00 – 14.00 8.00 – 13.00   9.00 – 10.30 6     7 CONTRACTE  DE ASIGURARE   STAGII DE COTIZARE / NEGAȚII Luni – Joi Vineri 8.00 – 14.00 8.00 – 13.00 8 BILETE DE TRATAMENT Luni – Joi Vineri 8.00 – 14.00 8.00 – 13.00 Telefoane UTILE                  SERVICIU/ COMPARTIMENT TELEFON PROGRAM INFORMATII Stabiliri  pensii 0260622145 int. 28 si 29 Luni-Miercuri-Vineri  10.00-14.00 Plăți prestații 0260622145 int. 27 si 20 Luni-Miercuri-Vineri  10.00-14.00 Pensii internaționale 0260622145 int. 20 Marti –  Joi                   10.00-14.00 Bilete de tratament 0260622145 int. 13, 0799902699   Contracte asigurați 0260622145 int. 23   Ajutoare de deces 0260622145 int. 32   Adeverințe stagii de cotizare 0260622145 int. 39   Compartiment Juridic 0260622145 int. 21   Compartiment accidente de muncă şi boli profesionale 0260622145 int. 12   Cabinet Expertiză Medicală-Zalau 0260612045 şi 0260612245   Cabinet Expertiză Medicală-Șimleu Silvaniei 0260676940   CONDUCEREA  CASEI  JUDEȚENE  DE  PENSII  SĂLAJ

Informare pierderi cauzate de secetă

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI MARCA!!! Prin ordinul nr. 190/83/2022 al ministrului Afacerilor Interne şi al ministrului Agriculturii, publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost completat Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică. Astfel, actul normativ stipulează că suprafeţele de terenuri cu destinaţie agricolă ocupate cu culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înştiinţări la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, pot fi recoltate sau reînsămânţate şi anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole. În acest caz producătorii agricoli au obligaţia identificării culturii afectate, a blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi şi menţinerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânţate, în suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziţia Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare. Termenele până la care utilizatorii de terenuri agricole pot depune înştiințări scrise (după modelul mai jos prezentat) la sediul Primăriei Comunei Marca:  – 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna lui 2021,  – 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte tipuri de culturi agricole. ⇓MODEL CERERE – PIERDERI SECETĂ PEDOLOGICĂ⇓  

INFORMARE

Asociația Gal Muntele Șes Județul Bihor implementeză un proiect de „PROMOVAREA INTEGRATĂ A RESURSELOR TURISTICE, CULTURALE ȘI TRADIȚIONALE PRIN CREAREA ȘI FUNCȚIONALIZAREA UNEI APLICAȚII SOFT COMUNE”, dezvoltând o aplicație de tip web-mobil, menită să atragă turiști și să promoveze către aceștia resursele locale și alte puncte de interes din comună. Potențialii antreprenori care doresc să fie implementați în această aplicație și pentru orice alte informații puteți suna la numărul 0740.207.498 – D-na Silaghi Gheorghina.  

Mecanismul de decontare

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. ⇓Anunț

ANUNȚ APIA 2021

IMPORTANT!!! Adeverințele de proprietate se vor trimite de către Primărie la APIA Șimleu, fără a fi nevoie ca dumneavoastră să vă deplasați la Primăria Marca sau la APIA Șimleu…  

Informare COVID-19

În atenția cetățenilor comunei Marca! În contextul existenței virusului COVID-19 în România vă comunicăm faptul că există posibilitatea de a transmite prin adresă de e-mail sau fax orice solicitare către DGASPC Sălaj, inclusiv depunerea dosarului pentru încadrarea în grad de dizabilitate. fax: 0260 611 850 e-mail: office@dgaspcsj.ro ( pentru orice tip de solicitare) sec_copii_sj@dgaspcsj.ro (pentru dosare grad de handicap copii) sec_adulti_sj@dgaspcsj.ro (pentru încadrare grad de handicap persoane adulte)   

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția locuitorilor satului Șumal   Luni, 18 noiembrie 2019, între orele 10-17, la Căminul Cultural (secția de votare) din localitatea Șumal, în cadrul procesului de cadastrare gratuită a terenurilor, Primăria Comunei Marca va organiza o acțiune de verificare a lucrării pregătite a fi depusă la OCPI Sălaj, pentru Sectorul 31, care cuprinde parcela Peste Barcău. Întrucât la acțiunea de colectare a documentelor nu s-au prezentat toți proprietarii terenurilor din Sectorul 31, Primăria Comunei Marca a colectat documente și a preluat date despre terenuri din diferite surse, schițând întreg sectorul 31 în baza documentelor depuse de către proprietari și a datelor obținute din alte surse (acolo unde nu au existat documente depuse de către proprietari).             Pentru verificarea corectitudinii lucrării care urmează a fi depusă la OCPI Sălaj, invităm toți proprietarii de terenuri din sectorul 31 (parcela Peste Barcău), să se prezinte luni, 18 noiembrie 2019, între orele 10-17, la Căminul Cultural (secția de votare) din localitatea Șumal. De asemenea, se va continua procesul de colectare a documentelor necesare efectuării cadastrării gratuite a terenurilor cuprinse în următoarele sectoare cadastrale, respectiv parcele: Sector 12 care cuprinde parcelele: Dealu Gheri, Teius și Sub Teius; Sector 28 care cuprinde parcelele: Pășune Goz, Somos sau Togu Jidovului, Pășunea Palisca, Coaste, Eizi, Legheleu de Jos, Legheleu de Sus, Ogrăzi, Hiju Mic, Hireste de Sus, Hireste de Jos, Curatura, După Deal.  În acest sens rugăm toți cetățenii care au terenuri în proprietate sau moștenesc terenuri în aceste sectoare să se prezinte la Căminul Cultural din satul Șumal în vederea colectării copiilor documentelor de proprietate asupra acestor terenuri.  Vă rugăm să prezentați toate documentele (extras CF, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, sentința judecătorească, contracte de vânzare-cumpărare autentificate, acte de identitate ale persoanelor trecute în documente și care sunt în viață – respectiv certificate de deces pentru persoanele trecute în documente și care sunt decedate, orice alte documente care să ateste proprietatea) în original care le aveți, urmând ca specialiștii angajați în această acțiune să selecteze documentele care pot fi folosite în procesul de cadastrare. Vă rugăm să anunțați și cunoscuții, prietenii sau rudeniile care au terenuri în aceste zone și care au domiciliul în alte localități. ATENȚIE!!! Documentele în original vor rămâne la proprietar. Angajatul primăriei care va selecta documentele va face doar copii după aceste documente și le va certifica că sunt conform cu originalul. Fiecare persoană va completa un formular privind acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu stimă, respect şi consideraţie, Ioan Şumălan Primarul Comunei Marca