Etichetă: inscriere

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele fizice și juridice au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei Marca.            Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în termen de 30 de zile de la apariţiei oricărei modificări.             În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica “semnătura declarantului”.             Potrivit art. 20 alin 1 din OG nr.28/2008 nedeclararea, la termenele și în forma stabilită, a datelor care fac obiectul  registrului agricol, refuzul de a prezenta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice. ⇒Anunț pdf

Recensământ 2022

În prima parte a anului 2022 se va desfăşura Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor în România. Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor este o cercetare statistică de mare anvergură care are ca obiectiv principal producerea de indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind  numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei stabile (rezidente), a structurii demografice şi socio-economice date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. Descarcă PDF AICI!