Etichetă: interes

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!!!

Revenim la anunțul privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, prin care vă informam că persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere a sistemului de epurare în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și  Epurarea Apelor Uzate al UAT Marca, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Având în vedere că ulterior postării anunțului Garda de Mediu Sălaj a transmis 2 modele de registre mult mai detaliate, am creat la nivelul UAT Comuna Marca 2 registre distincte: un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA. De asemenea, pentru înscrierea în aceste registre a persoanelor fizice/juridice din Comuna Marca, am create 2 formulare distincte: Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA. *Menționăm că aceste formulare conțin pe cea de-a doua pagină note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestora. Reamintim că înscrierea în cele 2 registre se face prin completarea formularelor pe care le puteți găsi la sediul Primăriei Comunei Marca sau pe site-ul oficial al instituției (secțiunea Anunțuri și informații – Anunțuri). Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Anexat prezentului anunț regăsiți: Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA; Formularul de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Formularul de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA; Modelul de Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) într-o unitate administrativ-teritorială transmis de către Garda de Mediu Sălaj (acesta conține și note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestuia); Modelul de Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) într-o unitate administrativ-teritorială transmis de către Garda de Mediu Sălaj (acesta conține și note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestuia); Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate. ⇒ Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 ⇒ Model de registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) într-o unitate administrativ teritorială ⇒ Model de registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) într-o unitate administrativ teritorială . ⇒ Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA