Etichetă: loc de munca

EXAMEN PENTRU PROMOVARE

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA PE POSTUL DE BIBLIOTECAR, STUDII MEDII, LA BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ  Având în vedere: – art. 70-71 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale […]