Etichetă: PROIECT

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Anunț începere implementare proiect   Beneficiar: COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ                                    Data: 20.09.2023 COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER , MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ”, finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexeʺ, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare. Proiectul are ca obiectiv dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în sala de sport, pentru sporirea calității și siguranței mediilor de învățare. Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al PNRR, respectiv acela de dezvoltare a României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Proiectul este gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Obiectiv general:       Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv. Obiectivele proiectului Transformarea digitală pentru facilitarea învățării online prin investiții în infrastructura digitală pentru predare și prin instrumente digitale de predare; Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare prin echiparea sălilor de clasă cu mobilier, materiale didactice și echipamente didactice; Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru unitatea de învățământ preuniversitar aflată în zonă defavorizată (zonă rurală). Activități principale ale proiectului sunt: – dotarea sălilor de clasă cu tehnică inovativă în domeniul învățământului: table interactive, laptopuri, multifuncționale, sistem sunet, etc.; – dotarea sălilor de clasă cu mobilier și materiale didactice specifice; – modernizarea laboratorului de informatică destinat ciclului gimnazial cu echipamente IT și mobilier; – modernizarea sălilor de sport cu echipamente și dotari specifice, în completarea celor existente; – dotarea laboratoareor scolare cu materiale didactice specifice, echipamente digitale și mobilier specific.  În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic  desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.   Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-5079;  Contract de finantare: nr. 2087DOT /04.09.2023;  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile:  698.385,42 lei;  Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 132.693,23  lei;  Perioada de implementare a proiectului: 16 de luni. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, finanțat prin  Programul Național de Redresare și Reziliență al României. Reprezentant legal, SUMALAN IOAN  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Lansare sesiune de înscriere

Lansarea sesiuni de înscriere în Grupul țintă pentru activitățile proiectului ”Îmbunătățirea competențelor și ocupării pentru șomeri și persoane active” Anunț pdf Anunt pdf

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Proiect REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT MARCA, COMUNA MARCA