Etichetă: proprietate

ANUNȚ

În monitorul oficial nr. 419 din 16 mai 2023 a fost publicată Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, intrată în vigoare la data de 19.05.2023. Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. […]

Decizie

Privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate.