Etichetă: \public

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Marca, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru: “ PROMOVARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ȘI FUNCȚIUNI CONEXE, SAT PORȚ, COMUNA MARCA”, amplasament: județul Sălaj, comuna Marca, satul Porț, f.n., județul Sălaj. Planul nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.            Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului, din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, tel. 0260 662 619, fax: 0260 662 622, e-mail http://apmsj.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1400, vineri între orele 0830 – 1300, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!!!

Revenim la anunțul privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, prin care vă informam că persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere a sistemului de epurare în registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și  Epurarea Apelor Uzate al UAT Marca, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Având în vedere că ulterior postării anunțului Garda de Mediu Sălaj a transmis 2 modele de registre mult mai detaliate, am creat la nivelul UAT Comuna Marca 2 registre distincte: un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; un Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA. De asemenea, pentru înscrierea în aceste registre a persoanelor fizice/juridice din Comuna Marca, am create 2 formulare distincte: Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA. *Menționăm că aceste formulare conțin pe cea de-a doua pagină note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestora. Reamintim că înscrierea în cele 2 registre se face prin completarea formularelor pe care le puteți găsi la sediul Primăriei Comunei Marca sau pe site-ul oficial al instituției (secțiunea Anunțuri și informații – Anunțuri). Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Anexat prezentului anunț regăsiți: Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA; Formularul de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA; Formularul de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA; Modelul de Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) într-o unitate administrativ-teritorială transmis de către Garda de Mediu Sălaj (acesta conține și note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestuia); Modelul de Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) într-o unitate administrativ-teritorială transmis de către Garda de Mediu Sălaj (acesta conține și note care oferă informații detaliate referitoare la modul de completare a acestuia); Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate. ⇒ Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Formular de înscriere în Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 ⇒ Model de registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) într-o unitate administrativ teritorială ⇒ Model de registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) într-o unitate administrativ teritorială . ⇒ Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) în UAT COMUNA MARCA ⇒ Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) în UAT COMUNA MARCA

Anunț public

Organizare execuţie pentru obiectivul „Proiectare şi executie autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea, secţiunea 3B: Mihăeşti – Suplacu de Barcău, subsectiunea 385: Nusfalău – Suplacu de Barcău (km 66 + 500 – km 80 + 054.044)“, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Marca, satul Porţ.  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.  ⇒Anunț public⇐

Anunț public

⇒Anunț public – solicitare emitere a acordului de mediu pentru proiect autostradă⇐

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Proiect REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT MARCA, COMUNA MARCA

Anunț public

Privind depunerea privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  Comuna Marca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Rețea de canalizare și stație de epurare și alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, propus a fi amplasat în comuna Marca, sat Marca, F.N., județul Sălaj

IMPORTANT!!!

Având în vedere Hotărârea nr. 1 din 18.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Primăria Comunei Marca a restricționat programul de lucru cu publicul după cum urmează: Luni-Vineri – de la ora 09:00 la ora 12:00        Vă rugăm să respectați programul indicat și să vă adresați direct personalului din primărie doar pentru situații urgente, care nu pot suferi amânare!        Pentru orice alte probleme sau nelămuriri, puteți să ne contactați prin mijloace de comunicare la distanță! Datele de contact ale Primăriei Comunei Marca: Telefon: 0260 679663 Fax: 0260 679778 E-mail: primariamarca@yahoo.com / contact@marcasj.ro   PRIMARUL COMUNEI MARCA, ȘUMĂLAN IOAN HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 18.03.2020 privind luarea unor măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T. Marca