Etichetă: publica

ANUNT DE LICITATIE PUBLICĂ

U.A.T. MARCA cu sediul in comuna Marca nr. 137,CUI 429194, tel 0260/679663 fax 0260/679788,e-mail  contact@marcasj.ro/primariamarca@yahoo.com organizează în data de 05.08.2020 ora 10.00 licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan din localitatea Port, proprietate privată a comunei Marca, inscris in CF 51641, nr cad 51641, in suprafata de 900 mp,conform OUG 57/2019; persoana de contact : Purcar Paul – 0751090296  Informații privind obiectul concesionarii : Terenul în suprafață de 900 mp, situat localitatea Port, proprietate privată a comunei Marca, inscris in CF 51641, nr cad 51641 destinat activităților de : statie de distributie carburant auto; Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului local al comunei Marca nr. 19/15.05.2020 și conține: 2.1.       Caietul de sarcini; 2.2.     Instructiuni; 2.3.     Model de contract de concesiune; Modalitățile de intrare in posesia documentației de atribuire: 3.1.       La sediul UAT Marca nr.137, de luni până vineri intre orele 10.00 – 14.00 3.2.       Prețul documentației de atribuire este de 50 ron pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria comunei Marca; 3.3.       Data limită până la care se pot solicita clarificări este 03.08.2020 Informații privind ofertele : 4.1.     Data limita pentru depunerea ofertelor este 04.08.2020 ora 14.00; 4.2.       Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Marca nr. 137, jud Salaj; 4.3.     Ofertele de depun într-un singur exemplar. Ședința publică de deschidere a ofertelor, se va desfășura la sediul UAT MARCA ,nr 137 ,în data de 05.08.2020, ora 10.00; Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului SALAJ. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației. Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare in data de 03.07.2020;