Etichetă: recrutare

CAMPANIA de INFORMARE/RECRUTARE

ANUNȚ privind CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.) În perioada 01.02.2024 – 29.02.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Sălaj desfășoară CAMPANIA de INFORMARE/ RECRUTARE cu scopul de a informa/recruta persoane care doresc să fie evaluate, instruite, atestate și să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist (A.M.P.), Cod Nomenclator servicii sociale nr.19 – serviciu social la domiciliu, Cod Clasificarea ocupațiilor din Romania nr. 8.790 SF-C, cu contract individual de muncă încheiat cu angajatorul DGASpC Sălaj. Numărul de posturi disponibile este de 25. Recrutarea persoanelor constând in parcurgerea mai multor etape, din care amintim: – prezentarea de către persoana interesata a unor documente personale (acte de stare civilă, acte de studii, acte privind proprietatea/folosință propriei locuințe, acte medicale, caziere judiciar, certificat de integritate, acte medicale, etc); – interviu; – evaluarea la domiciliul persoanei interesate și în comunitatea din care face porte; – participare la cursurile de formare profesională inițială, organizate de angajator – testarea cunoștințelor teoretice dobândite la cursurile de formare inițială. – eliberarea Atestatului de A.M.P. de către Comisia pentru protecția copilului Sălaj, – angajarea cu contract individual de muncă;           Persoanele interesate sunt așteptate să se prezinte la sediul DGASPC Sălaj , situat în Zalău, str. Unirii, nr. 22, județul Sălaj, – Serviciul pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane și la AMP ( asistenți maternali profesioniști), camera 9, unde pot primi toate informațiile necesare sau să solicite informații prin adresele de email: amp.deaspcsalai@smail.com office@dgaspcsj.ro Relații se pot obține la telefon: 0260-615017, interior 28. Director executiv. Milaș Violeta

CAMPANIE DE INFORMARE/RECRUTARE

  ⇓ Anunț privind campania de informarere-recrutare a persoanelor care doresc să profeseze în meseria de asistent maternal profesionist

ANUNȚ RECRUTARE

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU POSTURILE DE SOLDAT GRADAT PROFESIONIST, SERIA a II-a, 2023             Ministerul Apărării Naționale continuă înscrierile pentru 2531 posturi de soldat gradat profesionist, seria a II-a 2023.             Informațiile se obțin la Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Sălaj, str. Lt. col Pretorian, nr. 30, Zalău, telefon 0745 511 616.             Termen limită de înscriere: 22 septembrie 2023. Condițiile minime de recrutare sunt următoarele: cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire; absolvirea cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (minim 10 clase); numai pentru arma “auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma “geniu” – să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C.             Condiţiile şi criteriile de recrutare pot fi consultate pe: https://www.recrutaremapn.ro/sgp.php             Selecția candidaților se va desfășura în perioada 15 – 29 septembrie.             Examinarea medicală va avea loc în perioada 15 – 29 septembrie la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj Napoca.             Termen final de întocmire sau actualizare a dosarelor de candidat: 02 octombrie 2023.             Repartizarea candidaților pe unități militare, arme/servicii/specialități militare va avea loc în data de 06 octombrie.

Recrutare de persoane – TEAM-UP

”TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”