Etichetă: sociale

Tichete sociale

ANUNȚ privind acordarea Tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinul educațional privind programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate POAD-conform OUG nr. 133/2020             Pot beneficia de Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijinul educațional copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.             Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.             Condiții de eligibilitate: – venit lunar net pe un membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari (grădiniță); – venit lunar net pe un membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învățământul primar și gimnazial (elevii din clasele pregătitoare și clasele  I-VIII); – dovada înscrierii copilului la școală/grădiniță.             Documente necesare: – dosar carton plic; – cerere tip – se poate obține de la sediul Primăriei Comunei Marca sau se poate lista de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Marca – secțiunea Anunțuri și informații – Anunțuri (http://marcasj.ro/anunturi-si-informatii/anunturi/) sau pagina oficială de facebook a Primăriei Comunei Marca (https://www.facebook.com/primaria.marca/); – actele de identitate ale părinților (sau certificat de deces, sentința de divorț, după caz), în copie; – adeverință cu dovada înscrierii la grădiniță/școală; – acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei pe luna iulie 2020 (Adeverință angajator, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație, cupon alocație de stat, extras de cont, copie contract de arendare, etc); – declarație pe propria răspundere cu veniturile ocazionale realizate în țară sau în străinătate (pentru persoanele care nu au contract de muncă); – adeverință de la Finanțe pe anul 2020 pentru toți membrii familiei peste 16 ani.  IMPORTANT!!! Cererile împreună cu actele doveditoare, în ordinea mai sus stabilită, se depun la sediul Primăriei Comunei Marca în data de 09.09.2020 și 10.09.2020; Dosarele incomplete vor fi respinse; Pentru fiecare copil al familiei se depune dosar separat. PRIMAR, Ioan ȘUMĂLAN Descarcă aici ⇒ Cerere tichete sociale