Etichetă: specifice

Măsuri de prevenire a incendiilor

Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul campaniei agricole de vară Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice culturilor de cereale – la începerea coacerii, lanurile de cereale trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu; – pe timpul trecerii prin lanuri şi prin apropiere, fumatul este interzis; – de asemenea, pe perioada coacerii cerealelor, vânătoarea în lanuri şi în apropiere nu este permisă; – maşinile şi utilajele agricole nepregătite special pentru campania de recoltare a cerealelor nu trebuie să circule în lanuri sau în apropierea acestora; – lanurile de cereale, pe porţiunile vecine cu păduri sau cu căi ferate se izolează cu fâşii de teren arat pe o lăţime de 1 m; – în perioada de strângere a recoltei, aprinderea focurilor şi arderea miriştilor şi buruienilor sunt interzise pe distanţa de 200 m de lan. Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea maşinilor şi utilajelor agricole – maşinile şi utilajele agricole nu pot fi folosite la recoltare decât după ce li s-a făcut în prealabil o minuţioasă revizie a sistemului de aprindere şi alimentare, a rezervorului cu combustibil, a conductelor de alimentare, a carburatorului, etc; – încă de la primele semne ale scurgerii de combustibil, maşinile şi utilajele agricole trebuie retrase într-un loc sigur şi motorul oprit. La înlăturarea scurgerilor nu sunt admise improvizaţiile ca: bandajarea conductelor cu cârpe, lipirea lor cu unsoare, săpun, etc; – instalaţia de aprindere nu trebuie să prezinte defecţiuni, conductoarele vor fi izolate corespunzător şi trebuie luate măsuri pentru a nu se produce scântei; – conductele de alimentare cu combustibil înfundate se curăţă numai cu motorul răcit, oprind alimentarea şi asigurând o bună etanşare; – alimentarea maşinilor şi utilajelor agricole cu combustibil trebuie să se facă cu motorul oprit şi în afara perimetrului lanului. În timpul alimentării sau la verificarea nivelului de combustibil fumatul şi folosirea focului deschis sunt interzise. Alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă. În cazuri excepţionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor (sistemelor de iluminat electric corespunzatoare); – sistemul de răcire trebuie să funcţioneze în bune condiţii, evitându-se astfel supraîncălzirea motorului; – ţeava de eşapament a motorului se prevede pe timpul recoltării cu dispozitive de captare şi stingere a scânteilor; – sunt interzise reparaţiile maşinilor şi utilajelor agricole în perimetrul lanului, folosind focul deschis; aceste reparaţii trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţat de iarbă uscată, la o distanţă de cel puţin 30 m de culturile cerealiere, stoguri, claie de paie, etc; – staţionarea maşinilor şi utilajelor agricole pe timpul recoltării, fără supraveghere este interzisă; – fiecare maşină şi utilaj agricol trebuie să fie dotată cu mijloace tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu (stingător portabil). Măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate, resturilor vegetale şi a miriştilor Se interzice realizarea arderilor de vegetaţie uscată, resturi vegetale sau mirişti în următoarele situaţii: în perioadele de caniculă şi secetă prelungită; în condiţii de vânt; la lăsarea serii. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Acesta se solicită de la primăria de domiciliu, emiterea lui se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.           Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor: – colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; – executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; – curăţarea de vegetaţie uscată în jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; – asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; – supravegherea permanentă a arderii; – stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; – interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. Atragem atenţia asupra faptului că, potrivit H.G.R. nr. 573/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, art. 1, alin. (3), lit. r) şi s) următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei:  „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi” „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi”