Etichetă: Symal

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția locuitorilor satului Șumal   Luni, 18 noiembrie 2019, între orele 10-17, la Căminul Cultural (secția de votare) din localitatea Șumal, în cadrul procesului de cadastrare gratuită a terenurilor, Primăria Comunei Marca va organiza o acțiune de verificare a lucrării pregătite a fi depusă la OCPI Sălaj, pentru Sectorul 31, care cuprinde parcela Peste Barcău. Întrucât la acțiunea de colectare a documentelor nu s-au prezentat toți proprietarii terenurilor din Sectorul 31, Primăria Comunei Marca a colectat documente și a preluat date despre terenuri din diferite surse, schițând întreg sectorul 31 în baza documentelor depuse de către proprietari și a datelor obținute din alte surse (acolo unde nu au existat documente depuse de către proprietari).             Pentru verificarea corectitudinii lucrării care urmează a fi depusă la OCPI Sălaj, invităm toți proprietarii de terenuri din sectorul 31 (parcela Peste Barcău), să se prezinte luni, 18 noiembrie 2019, între orele 10-17, la Căminul Cultural (secția de votare) din localitatea Șumal. De asemenea, se va continua procesul de colectare a documentelor necesare efectuării cadastrării gratuite a terenurilor cuprinse în următoarele sectoare cadastrale, respectiv parcele: Sector 12 care cuprinde parcelele: Dealu Gheri, Teius și Sub Teius; Sector 28 care cuprinde parcelele: Pășune Goz, Somos sau Togu Jidovului, Pășunea Palisca, Coaste, Eizi, Legheleu de Jos, Legheleu de Sus, Ogrăzi, Hiju Mic, Hireste de Sus, Hireste de Jos, Curatura, După Deal.  În acest sens rugăm toți cetățenii care au terenuri în proprietate sau moștenesc terenuri în aceste sectoare să se prezinte la Căminul Cultural din satul Șumal în vederea colectării copiilor documentelor de proprietate asupra acestor terenuri.  Vă rugăm să prezentați toate documentele (extras CF, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, sentința judecătorească, contracte de vânzare-cumpărare autentificate, acte de identitate ale persoanelor trecute în documente și care sunt în viață – respectiv certificate de deces pentru persoanele trecute în documente și care sunt decedate, orice alte documente care să ateste proprietatea) în original care le aveți, urmând ca specialiștii angajați în această acțiune să selecteze documentele care pot fi folosite în procesul de cadastrare. Vă rugăm să anunțați și cunoscuții, prietenii sau rudeniile care au terenuri în aceste zone și care au domiciliul în alte localități. ATENȚIE!!! Documentele în original vor rămâne la proprietar. Angajatul primăriei care va selecta documentele va face doar copii după aceste documente și le va certifica că sunt conform cu originalul. Fiecare persoană va completa un formular privind acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu stimă, respect şi consideraţie, Ioan Şumălan Primarul Comunei Marca